Логистика

Видин се намира на 15км от границата със Сърбия и на 10км от границата с Румъния. България се свързва със Сърбия чрез земна граница, а връзката с Румъния се извършва чрез Дунав Мост 2, който предоставя безопасна и бърза връзка между двете страни. Географското положение на Видин предполага бизнес отношения и връзки не само на българска почва, но и на международно ниво.